Ondersteuning met informatie voor de eigenaar, uw klant

Ontwikkeling en aanbod van educatief, informatief en pedagogisch materiaal over thema's die samen met de opdrachtgever worden bepaald
– Ontwikkeling van materiaal om de zichtbaarheid van de organisatie, het beroep en de vertegenwoordiger te vergroten en diens positie als specialist te versterken

Opleidingsprogramma’s voor iedereen die professioneel

– Ontwikkeld in samenwerking met erkende aanbieders van opleidingen
– Verschillende mogelijke formules:
• Lessen in een lokaal,
• E-learning via de portaalsite,
• Webinars

Begeleiding bij de uitvoering van het communicatieplan via

– Het beheer van de mediacontacten en de mogelijkheden in de media
– De uitvoering van redactionele diensten volgens de richtlijnen die samen met de contactpersoon worden uitgewerkt
– De wetenschappelijke coördinatie van het communicatieplan

COACHING OP MAAT
Begeleiding bij het volgen van een programma voor een betere conditie
Begeleiding bij de opvang en de follow-up van de groei
Follow-up na castratie/sterilisatie van het gezelschapsdier

LIVE CHAT
In de dagelijkse omgang met uw gezelschapsdier wordt u geconfronteerd met een heleboel vragen waarop deskundigen tijdens interactieve online sessies een antwoord bieden